Skip to main content

VUCA

De term “VUCA’-world bestaat al enige jaren maar komen we in Nederland nog niet zo veel tegen. Toch is het een afkorting die een omschrijving geeft van de wereld waarin we ons nu bevinden en die de komende jaren steeds meer VUCA wordt.

VUCA staat voor :

  • Volatile – Snel veranderend:
  • Uncertain – Onzeker;
  • Complex – Complex;
  • Ambiguous – Vaag / dubbelzinnig.

We leven in een maatschappij die steeds verandert, waar een hoge mate van onzekerheid en complexiteit is en die dus lang niet altijd helder is.  Voorbeelden hiervan zijn de opmars van de toepassing van Big Data, de ‘participatiemaatschappij’, de ontwikkelingen naar netwerkorganisaties, de veranderingen in de zorg, de dreiging van terrorisme etc.

Wat betekent dit voor leidinggevenden?

VUCA vraagt een attitude waarin je open en positief staat tegenover veranderingen en uitgaat van het principe: ‘de enige constante factor is de verandering’ . VUCA betekent dat je flexibel bent en je je steeds kunt aanpassen. Je doelen blijf je nastreven, alleen de manier waarop je daar naar toe werkt verandert regelmatig. Check ook regelmatig of je doelen nog realistisch zijn.

VUCA vraagt een andere manier van werken. (Middel)lange termijn jaarplannen die tot in detail zijn uitgewerkt, hebben hun langste tijd gehad. Als veel variabelen snel veranderen, onzeker, complex en vaag zijn dan kun je niet meer alles strak vastzetten maar vraagt dit flexibiliteit en visie.

Je dient te zorgen voor VUCA oplossingen:

  • Volatile –> Vision: Visie geven;
  • Uncertain –> Understanding: Proberen de context te begrijpen;
  • Complex –> Clarity: Helderheid verschaffen en het simpel maken;
  • Ambiguous –> Agility: flexibiliteit inbouwen.

Het vergt van leiders in organisaties (intellectuele) capaciteiten om te begrijpen in welke wereld we ons bevinden. Waar staan we nu en welke veranderingen zien we op ons afkomen? Wat is mijn visie hierop en wat betekent dat voor de organisatie/mijn team/mijzelf? Maak het simpel en begrijpelijk. Werk toe naar een punt op de horizon en blijf gezamenlijk op zoek naar wat werkt. Geen kant-en-klaar plan maar kleine stapjes in de goede richting waarbij je snel en vroegtijdig kunt bijsturen. Verbinding maken met anderen en samenwerken zijn daarbij belangrijk.

Dus: helder zijn over waar je naar toe wilt en flexibel en cooperatief in hoe je dat gaat bereiken!

Tip: lees meer over dit onderwerp in het boek van Bob Johansen: “Leaders make the future: Ten new leadership skills for an uncertain world”.

Hierin worden tien leiderschapsvaardigheden beschreven waarmee je de VUCA wereld tegemoet kunt treden.