Skip to main content

Vanaf januari 2018 ga ik in de rol van programma manager werken voor FLOW: Fonds voor Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties. Een nieuwe stap waarbij ik mezelf uitdaag om zelf ook te blijven vernieuwen en ontwikkelen.

Woningbouwcorporaties zijn of komen in beweging om in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering en robotisering, ketensamenwerking, differentiatie en groei van de bevolking, vergrijzing en de combinatie van zorg en wonen. Dit vraagt om medewerkers en leidinggevenden die zich permanent ontwikkelen om aan deze veranderende vraag te kunnen voldoen en zo bij de tijd te zijn. De dienstverlening van FLOW kan bijdragen aan professionele lerende medewerkers die breed inzetbaar zijn en zelf hun loopbaan vormgeven. Tegelijkertijd ook aan professionele verantwoordelijke werkgevers die medewerkers duurzaam inzetten en begeleiden.

Als programma manager ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van de verschillende programma’s op het terrein van duurzame inzetbaarheid, empowerment en loopbaanontwikkeling, onderzoek, innovatie en productontwikkeling. Samen met mijn collega’s, projectleiders en regio coördinatoren realiseren we projecten binnen deze verschillende programmalijnen. Ik hoop er daarmee bij te kunnen dragen dat mensen bewust worden van hun mogelijkheden en kansen. Door niet alleen naar problemen te kijken maar juist ook naar oplossingsrichtingen. Dat er een groeimindset ontstaat waarbij leidinggevenden hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers toejuichen en positief bekrachtigen. En dat het meer vanzelfsprekend wordt om ook de eigen regie te nemen over je loopbaan zodat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat van werkgevers en werknemers.

Voor mij persoonlijk wordt het jaar 2018 dus het jaar van de verandering. Ik heb er enorm veel zin in en kijk terug op een geweldige tijd waar ik voor mijn opdrachtgevers ook met deze thema’s heb gewerkt met PWDevelopment.

Voor 2018 wens ik ieder veel inspiratie om te blijven leren en experimenteren.