Skip to main content

Kun jij je ook zo storen aan mensen die voortdurend negatief zijn en lopen te klagen?

Misschien helpt het om te weten dat negatieve emoties een positieve functie kunnen hebben. Negatieve emoties zijn nuttig wanneer er iets negatiefs of bedreigends in je omgeving of in je leven is. Negatieve emoties helpen je om je helemaal op dat negatieve te richten. Je focus vernauwt zich helemaal zodat je je volledig kunt concentreren op dat negatieve en niet afgeleid wordt door allerlei andere dingen in je omgeving. Positieve emoties doen het omgekeerde. Als je je goed voelt dan opent je brein zich als het ware voor de wereld. Je neemt veel meer dingen waar in je omgeving en je wordt creatiever. Daardoor kun je je gemakkelijker een beeld vormen van hoe het ook anders kan en ideeën bedenken om daarin stappen te zetten (Coert Visser, 2014).

Ontevredenheid is een belangrijke, maar niet de enige reden waarom mensen klagen. Iemand kan ook klagen om aandacht en sympathie van anderen te krijgen. Verder spelen persoonlijkheidskenmerken mee in het klaaggedrag. Er is veel onderzoek (o.a. door Kowalski, 2003) gedaan naar de redenen waarom mensen wel of niet klagen. Er is een verschil bij mensen in de mate waarin ze ontevredenheid ervaren (ontevredenheidsdrempel) en of ze hun ontevredenheid uiten (klaagdrempel). Het ervaren van ontevredenheid en het klagen daarover heeft onder andere te maken met negatieve gevoelens. Mensen die veel negatieve gevoelens ervaren, zijn gevoeliger voor de kleinere frustraties in het dagelijks leven. Een focus op negatieve gebeurtenissen kan ervoor zorgen dat zij meer ontevredenheid ervaren.

Naast het leren en toepassen van verschillende gespreksvaardigheden ligt hier ook een sleutel voor jezelf. Wat kun je doen om niet zelf ook besmet te raken met de negativiteit van de ander en hoe kun je de ander helpen de negatieve focus bij te stellen? (ongeacht of zijn klacht gegrond is overigens). Dat is door gebruik te maken van de techniek van reframen (Kim Berg, 1994). Hiermee suggereer je op een subtiele manier een constructievere invalshoek. Je buigt als het ware een negatieve formulering om in een positieve. Bijvoorbeeld: de een zegt: “ het stoort me mateloos dat Piet altijd te laat komt”. Jouw reframe kan zijn: “ Je wilt dus heel graag dat Piet op tijd zou komen”.

Door te reframen dwing je jezelf om te blijven kijken naar de positieve intenties van degene die klaagt en help je hem of haar dit ook te gaan zien. Succes!