Skip to main content

Zeker in deze laatste weken van het jaar loopt het stressniveau bij veel mensen op. Er is teveel te doen in te weinig tijd. Deadlines moeten worden gehaald, klanten bezocht, beoordelingsgesprekken gevoerd en eindrapportages opgesteld. Fijn dat je even de tijd neemt om dit stukje te lezen.

Nog even volhouden en dan kun je uitrusten bij de kerstboom. In deze periode ga je dan ook als vanzelf de balans opmaken van het afgelopen jaar, terugblikken op wat je hebt gedaan en bereikt en op wat er allemaal is gebeurd. Om vandaar uit weer plannen te maken en goede voornemens te formuleren voor het nieuwe jaar. De teller staat dan weer op nul en je kunt weer met een frisse blik en goede moed van start.

Veel mensen zijn op zoek naar de balans tussen werk en privé, tussen inspanning en ontspanning. In mijn coachgesprekken komt regelmatig ter sprake dat er niet echt een balans is, want als je die eenmaal hebt gevonden verandert er weer wat en kun je opnieuw op zoek naar de balans. Het is dus meer een kwestie van balanceren; steeds opnieuw streven naar wat voor jou en je omgeving werkt. Een belangrijke leidraad daarbij vormt het gedachtengoed van Stefan Covey over persoonlijk leiderschap en het time management kwadrant van Eisenhower. Daarbij wordt o.a. gesteld dat je moet nadenken over wat voor jou belangrijk is en wat je prioriteiten zijn. Maak je daarbij principiele keuzes op basis van normen en waarden (principiele levenshouding) of leef je meer vanuit een pragmatische levenshouding (nadruk op persoonlijke prestaties en vaardigheden om succes te verwerven)?

Wanneer je je prioriteiten hebt bepaald, is het vooral de uitdaging om hier ook naar te handelen. Elke dag komen er ontelbare expliciete en impliciete verzoeken op je af. Om effectief te kunnen zijn en dus focus te houden op je prioriteiten, is het belangrijk om stelling te durven nemen en je aan je keuzes te houden. Zie je door alle drukte het even niet meer zitten? Denk dan aan het Japanse spreekwoord: “If you are in a hurry, go slowly”. Blijf niet doorrennen en nog harder werken maar ga zitten, reflecteer, denk na, zodat je het overzicht weer krijgt en je prioriteiten weer helder zijn. De komende tijd leent zich daar uitstekend voor. Succes!