Skip to main content

Trainingen en meer

Om persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit, inzicht en vaardigheden te vergroten geeft PWDevelopment diverse trainingen zoals:

  • persoonlijk leiderschap
  • persoonlijke effectiviteit: o.a. time / energie management
  • communicatieve vaardigheden en invloedstijlen
  • interpretatie en toepassing assessment tools

Programma management

In samenwerking met opdrachtgevers voert PWDevelopment het programma management van in-company opleidingen uit. Dit betekent het ontwerp, de organisatie en de (gedeeltelijke) uitvoering van het opleidings/trainingsprogramma voor de opdrachtgever. PWDevelopment heeft in haar netwerk toegang tot gekwalificeerde (universitaire) docenten die wetenschappelijk onderzoek koppelen aan uitgebreide praktijkervaring. PWDevelopment streeft, naast een hoge deelnemerstevredenheid, naar een sterke impact op de organisatie en directe toepassing in de praktijk.

Intervisie

PWDevelopment begeleidt diverse intervisie groepen. Intervisie is een vorm van leren waarbij medewerkers een beroep doen op hun collega’s (collegiale consultatie) of derden, om mee te denken over persoons- of functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Lezingen en workshops
PWDevelopment geeft presentaties en workshops op het gebied van bijvoorbeeld talentontwikkeling en de ontwikkeling van professional naar manager. Interactie met het publiek en levendige verhalen en anekdotes uit de praktijk zijn daarbij gegarandeerd.