Skip to main content

Team ontwikkeling

PWDevelopment trained en coached teams of afdelingen in hun onderlinge samenwerking en resultaatgerichtheid waarbij ieders individuele rol in het team, communicatie en motivatie belangrijke aspecten zijn.

Voorbeelden van uitgevoerde teamontwikkelingstrajecten

  • bij teams waar grote onvrede heerst, slecht wordt gepresteerd, uitval van mensen is
  • bij nieuw samengestelde teams die zich nog aan het vormen zijn en de juiste werkwijze en samenwerking zoeken om resultaten te kunnen halen. Of die de gezamenlijk weg om in te slaan nog aan het formuleren zijn (missie/visie).
  • bij een afdeling waar projectmanagers veelal op externe opdrachten werken, met weinig onderlinge afstemming en betrokkenheid op de organisatie.

Ook bij teams is het uitgangspunt de progressiegerichte veranderbenadering. Tijdens de bijeenkomsten met teams worden doelen (toekomstige gewenste situatie) geformuleerd en is er de nodige aandacht voor de onderlinge communicatie en interactie. Er wordt gekeken naar wat, ondanks bepaalde problemen, al wel goed gaat en wanneer er uitzonderingen zijn op bestaande problemen. Gemeenschappelijke middelen en mogelijkheden worden in kaart gebracht. Denk daarbij aan ieders individuele sterktes en de onderlinge interactie, maar ook aan resources en randvoorwaarden. Op basis daarvan kunnen procesversterkende besluiten genomen worden en eerste stappen richting de toekomstige gewenste situatie.