Over PWDevelopment

PWDevelopment is het adviesbureau van Patricia Willemsen, opgericht in 2005. Ze combineert heldere analyses met een gedegen aanpak en een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid en drive om resultaten te behalen. Door inzicht, reflectie, nieuwe zaken toepassen, uitproberen en daarvan leren, werkt PWDevelopment aan duurzame gedragsverandering op individueel en organisatieniveau. Met als doel mensen met plezier en benutting van hun potentieel te laten werken, prestaties te verbeteren en bedrijfsvraagstukken op te lossen.

Haar veranderbenadering is progressiegericht, met behoud van wat al goed gaat en verandering van wat nodig is. Doelen en oplossingen worden op een constructieve en doelgerichte manier gedefinieerd. Sterktes en eerdere successen en uitzonderingen op het probleem worden benut voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen. Zo vindt een positieve verandering plaats bij mensen, teams en organisaties.

Ervaring

De basis voor PWDevelopment heeft Patricia Willemsen gelegd door jarenlange ervaring met management development in haar werk als programmamanager en trainer bij TSM Business School van de Universiteit Twente en met coaching en selectie in haar functie als consultant bij het adviesbureau Mercuri Urval. Ze studeerde Organisatie & Beleid (Organisatiesociologie) aan de Universiteit van Amsterdam en heeft diverse professionele opleidingen, trainingen en cursussen afgerond. Als kennispartner is zij verbonden aan het Aubrey Daniels Research Institute for Behavorial Analysis (adriba.vu.nl) van de Vrije Universiteit in Amsterdam.