Skip to main content

Coaching

De aanleiding voor een coachingstraject is vaak om effectiever te kunnen zijn in de huidige functie. Vraagstukken die aan de orde zijn liggen bijvoorbeeld op het terrein van leidinggeven, communicatie of  persoonlijke kracht.

Ook vraagstukken die te maken hebben met de ontwikkeling naar een toekomstige functie kunnen aanleiding zijn voor een coachingstraject. Denk daarbij aan management development binnen een organisatie, loopbaanvraagstukken en een carrière switch naar buiten de huidige organisatie.

Een coachingstraject start met een assessment waarin de sterktes, zwaktes en het ontwikkelingspotentieel van de coachee in kaart worden gebracht. Zo’n assessment biedt veel zelfinzicht en inzicht op groeimogelijkheden.

Bij de start van een coachingstraject formuleren we doelstellingen die richtinggevend zijn voor het ontwikkeltraject. Halverwege en na afloop van de coaching wordt gezamenlijk het resultaat van de coaching geëvalueerd.

De omvang en duur van de coaching wordt op maat afgesproken. Na elke bijeenkomst krijgt de coachee opdrachten mee om nieuwe inzichten te vertalen naar en toe te passen in de dagelijkse werkpraktijk. Het is mogelijk dat er trainingscomponenten worden opgenomen in de coaching om nieuwe vaardigheden te leren.