Skip to main content

Wil jij op een positieve manier veranderingen doorvoeren in je organisatie of een innovatie implementeren?

Als stimulator/ groeiversneller geef ik bedrijven, organisaties en branches graag een duwtje in de rug. Hoe?

Project- of programmamanagement

Door een volgende stap te kunnen zetten.

Verbinding

Door partijen met elkaar te verbinden (co-creatie, netwerkcontacten)

Investering/participatie

Door een investering of participatie

Technologische ontwikkelingen en -vernieuwingen (zoals digitalisering, robotisering, kunstmatige intelligentie) hebben veel invloed op de organisatie(s) en medewerkers. Sociaal innovatieve organisaties zijn goed in staat om technisch innovaties toe te passen en kunnen vaak beter reageren op veranderingen in de omgeving dan traditionele, meer bureaucratische organisaties.

Kenmerken van sociaal innovatieve organisaties hebben betrekking op de stijl van leidinggeven, flexibiliteit van de organisatie, het benutten van het potentieel en de talenten van medewerkers, de leercultuur en samenwerken (co-creatie) met externe partijen.

In mijn carrière heb ik mij tot nu toe bekwaamd in complex project- en programma management, het ontwikkelen van mensen en organisaties en in gedragsverandering. Dit zowel in de academische wereld, in de consultancy, semioverheid en als ondernemer.

Met deze bagage vervul ik een rol van stimulator / groeiversneller: ik werk graag in verschillende sectoren en op verschillende schaalniveaus om positieve verandering te realiseren.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Contactgegevens

PWDevelopment
Patricia Willemsen
Telefoon +31 (0)6 13 606 702
Email pw@pwdevelopment.nl